Service och Kalibrering

Rikstäckande Service och Kalibrering

Inneservice

Vår inneservice utför service, kalibrering och reparation i våra lokaler i Lidköping.

Uteservice

Vår uteservice utför installationer, service, kalibrering och reparationer på plats hos våra kunder.

Servicepartner

Vi har dessutom en nätverk med servicepartners runt om i landet som ett komplement till våra egna servicetekniker.

Ackrediterad kalibrering

Vi är SWEDAC ackrediterade för kalibrering av:

 • Avgasmätare – 4 gas
 • Opacitetsmätare
 • Bromsprovare
 • Ljusinställare med ljusinställningsplats
17025 Ackrediteringsmärke 10054 Färg

Spårbar kalibrering

Vi utför även spårbar kalibrering av övrig verkstadsutrusning, t.ex.:

 • Avvägning lyftar (4-pelar/körbane)
 • Balanseringsmaskiner
 • Hjulinställare
 • Indikatorklockor
 • Läcksökare
 • Mikrometrar
 • Momentnycklar
 • Multimetrar
 • Oljepåfyllare
 • Skjutmått
 • Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Skillnad mellan kalibrering och justering?

Skillnaden mellan justering och kalibrering är något som lätt kan missuppfattas.
Kalibrering är jämförelse mot känd storhet, avikelsen presenteras på ett certifikat.
Justering är att ändra det avlästa värdet så att instrumentet visar så korrekt som möjligt.

Vi utför kalibrering och justering både inne och ute. Viss utrustning måste dock skickas till leverantör för justering.

Kontakt Service

Telefon: 0510-30 16 10
e-post: service@carpart.se

Kontaktperson Kalibrering

Telefon: 0510-30 16 04
e-post: kalibrering@carpart.se

Copyright Lidköpings Carpart AB 2018. Alla rättigheter reserverade.