Momentnyckel 713R/6 3-60 N·m

712/13-Serien

SENSOTORK® 713RVridvinkelspecialisten.


Om en förskruvning enligt speciŸkationerna ska dras åt med hjälp av vridvinkel är den ytterst precisa SENSOTORK® 713R det perfekta verktyget. Vridvinkelmomentnyckeln med åtdragning åt vänster och höger förfogar över ett särskilt stort mätområde och mäter tillämpad vridvinkel och vridmoment oberoende av kraftangreppspunkten. På så sätt förebyggs användarfel. Till detta kommer en indikationsavvikelse för vridvinkeln på ± 1° samt för vridmomentet på bara ± 1°.

Showing all 4 results

Copyright Lidköpings Carpart AB 2021. Alla rättigheter reserverade.