Kalibrering

Kalibrering


På Lidköpings Carpart AB har vi ett helhetstänk kring verktygsutrustning där kalibrering är en viktig del för att kunna arbeta med kvalitet. Vi erbjuder kalibrering både i våra lokaler och på plats hos kund via våra specialutrustade kalibreringsbussar, där vi kan skräddarsy en kalibreringslösning beroende på ert behov.

Vi har arbetat med verkstadsutrustning i över 30 år vilket gör att vi har en djup kunskap om den utrustning vi kalibrerar. Detta innebär att vi, utöver att utföra kalibreringsuppgiften med kvalitet, även oftast kan justera och/eller åtgärda eventuella avvikelser antingen direkt eller i nära samarbete med vår serviceorganisation.

Ackrediterad kalibrering


SWEDAC ackrediterade kalibrering av:

• Avgasmätare – 4 gas

• Opacitetsmätare

• Bromsprovare

• Ljusinställare med ljusinställningsplats

• Retardationsmätare

• Tryckgivare

Spårbar kalibrering


Spårbar kalibrering av verkstadsutrusning som till exempel:

• Avvägning lyftar (4-pelar/körbane)

• Balanseringsmaskiner

• Hjulinställare

• Indikatorklockor

• Läcksökare

• Mikrometrar

• Momentnycklar

• Multimetrar

• Oljepåfyllare

• Skjutmått

• Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Vad är kalibrering och justering?


Skillnaden mellan justering och kalibrering är något som lätt kan missuppfattas.

Kalibrering

är jämförelse mot känd storhet, mätresultat presenteras med tillhörande mätosäkerhet på ett certifikat.

Justering

är att ändra det avlästa värdet så att instrumentet visar så korrekt som möjligt.


Vi utför kalibrering och justering både inne och ute. Viss utrustning måste dock skickas till leverantör för justering.


Kontakt för Kalibrering

Telefon: 0510-30 16 10
E-post: kalibrering@carpart.se

Copyright Lidköpings Carpart AB 2021. Alla rättigheter reserverade.