Kalibrering

Kalibrering

På Lidköpings Carpart AB har vi ett helhetstänk kring verktygsutrustning där kalibrering är en viktig del för att kunna arbeta med kvalitet. Vi erbjuder kalibrering både i våra lokaler och på plats hos kund via våra specialutrustade kalibreringsbussar, där vi kan skräddarsy kalibreringslösning beroende på ert behov.

Vi har arbetat med verkstadsutrustning i över 30år vilket gör att vi har en djup kunskap om den utrustning vi kalibrerar. Detta innebär att vi utöver utföra kalibreringsuppgiften med kvalitet även oftast kan justera och/eller åtgärda eventuella avvikelser antingen direkt eller i nära samarbete med vår serviceorganisation.

Ackrediterad kalibrering

Vi är SWEDAC ackrediterade för kalibrering av:

 • Avgasmätare – 4 gas
 • Opacitetsmätare
 • Bromsprovare
 • Ljusinställare med ljusinställningsplats

 

17025 Ackrediteringsmärke 10054 Färg

Skillnad mellan kalibrering och justering?

Skillnaden mellan justering och kalibrering är något som lätt kan missuppfattas.
Kalibrering är jämförelse mot känd storhet, avvikelsen presenteras på ett certifikat.
Justering är att ändra det avlästa värdet så att instrumentet visar så korrekt som möjligt.

Vi utför kalibrering och justering både inne och ute. Viss utrustning måste dock skickas till leverantör för justering.

Spårbar kalibrering

Vi utför även spårbar kalibrering av övrig verkstadsutrusning, t.ex.:

 • Avvägning lyftar (4-pelar/körbane)
 • Balanseringsmaskiner
 • Hjulinställare
 • Indikatorklockor
 • Läcksökare
 • Mikrometrar
 • Momentnycklar
 • Multimetrar
 • Oljepåfyllare
 • Skjutmått
 • Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Kontakt för Kalibrering

Telefon: 0510-30 16 10 (val 4)
e-post: kalibrering@carpart.se

Copyright Lidköpings Carpart AB 2019. Alla rättigheter reserverade.