Inneservice

Inneservice


I vår moderna verkstad på plats i Lidköping installerar, servar och reparerar vi utrustning och maskiner. I anslutning till verkstaden finns även personal som tillhandahåller vår support och reservdelshantering.

Här servar och reparerar vi det mesta som finns i dagens fordonsverkstäder som till exempel:

Hjulinställare • Datorer • Balanseringsmaskiner

Däckomläggare • Induktionsvärmare • Ljusinställare

AC-maskiner • ATF-bytare • Bromsvätskebytare

Avgas och opacitetsmätareKontakt för Service

Telefon: 0510-30 16 10
E-post: service@carpart.se

Copyright Lidköpings Carpart AB 2021. Alla rättigheter reserverade.