Consulting

Consulting

Teknisk konsultation inom följande områden


Utveckling av inbyggda system –
lång erfarenhet av styrsystemutveckling för powertrain/drivlina


• Functional safety (ISO 26262)

• OBD-II/EOBD (lagkrav, diagnosutveckling)

• Funktionsutveckling

• System/mjukvaruarkitektur

• Mjukvaruutveckling – modellbaserad / traditionell

• Verifiering och validering

• Testsystem – Hardware-In-the-Loop (HIL)

Utveckling av diagnosverktyg för fordon


• Funktionsutveckling

• Mjukvaruutveckling

• Diagnos/kommunikationsprotokoll

Verksamhetsutveckling


• Utvecklingsprocesser

• KvalitetsprocesserKontakt för Consulting

Telefon: 0510-30 16 04
E-post: david@carpart.se

Copyright Lidköpings Carpart AB 2021. Alla rättigheter reserverade.