Consulting

Teknisk konsultation inom följande områden

Utveckling av inbyggda system –
lång erfarenhet av styrsystemutveckling för powertrain/drivlina:

 • Functional safety (ISO 26262)
 • OBD-II/EOBD (lagkrav, diagnosutveckling)
 • Funktionsutveckling
 • System/mjukvaruarkitektur
 • Mjukvaruutveckling – modellbaserad / traditionell
 • Verifiering och validering
 • Testsystem – Hardware-In-the-Loop (HIL)

Utveckling av diagnosverktyg för fordon

 • Funktionsutveckling
 • Mjukvaruutveckling
 • Diagnos/kommunikationsprotokoll

Verksamhetsutveckling:

 • Utvecklingsprocesser
 • Kvalitetsprocesser

Kontaktperson Consulting

David Colbin
Telefon: 0510-30 16 04
epost: david@carpart.se

Copyright Lidköpings Carpart AB 2019. Alla rättigheter reserverade.